ที่ดิน ขาย (฿5,500,000), 9W3Q+7MR ตำบล ปราณบุรี อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย | Orbzu