อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿4,000,000), 41/63 ซอย สี่ไชยทอง 29/2 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ประเทศไทย | Orbzu