ที่ดิน ขาย (฿600,000), 3C67+85X ตำบล หนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190 ประเทศไทย | Orbzu