3 ห้องนอน บ้าน ขาย (฿8,900,000), 8/3 หมู่ที่ 1 อาคารหมู่บ้านกุญชร์สิริ รย.5037 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000 ประเทศไทย | Orbzu