อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿3,290,000), 140 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตำบล นาป่า อ.เมือง ชลบุรี 20000 ประเทศไทย | Orbzu