ที่ดิน ขาย (฿4,390,000), GRXJ+H22 ตำบล บางเพรียง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560 ประเทศไทย | Orbzu