ที่ดิน ขาย (฿12,000,000), 62MV+6F5 ตำบล ทองหลาง อำเภอบ้านนา นครนายก ประเทศไทย | Orbzu