อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿3,490,000), 4XVQ+JF8 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110 ประเทศไทย | Orbzu