อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿4,800,000), J23C+7CQ ตำบล ลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140 ประเทศไทย | Orbzu