ที่ดิน ขาย (฿25,500,000), บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 76260 | Orbzu