1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿8,000,000), 13 ถนน พญาไท แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu