2 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿7,190,000), 496/15 ถนน เพชรบุรี แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu