1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿8,750,000), 2/10 ซอย พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu