1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿5,000,000), 1377 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu