1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿6,040,000), ซอย เพชรบุรี 11 แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu