ที่ดิน ขาย (฿4,900,000), 3CW2+CWR ตำบล บ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ประเทศไทย | Orbzu