คอนโด ขาย (฿5,800,000), 83 2 ถนน พญาไท แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu