2 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿10,300,000), 489 ถ. ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu