อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿5,000,000), 115/78 หมู่ที่ 3 (JSP city)​, ตำบล แสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140 ประเทศไทย | Orbzu