ที่ดิน ขาย (฿134,960,000), ถ.พิบูลย์สงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 | Orbzu