อาคารเพื่อการพานิชย์ ให้เช่า (฿220 Monthly), PX93+QQ7 San Phak Wan, Hang Dong District, Chiang Mai, Thailand | Orbzu