ที่ดิน ขาย (฿2,300,000), 33VV+9CH ซอย โยธาธิการ ตำบล บางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ นครนายก 26120 ประเทศไทย | Orbzu