ที่ดิน ขาย (฿3,000,000), 3QH7+835 ตำบล อุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี ประเทศไทย | Orbzu