อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿3,500,000), 3FF4+HM2 ตำบล หนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ประเทศไทย | Orbzu