อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿50,000,000), 3FCP+RWG ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 ประเทศไทย | Orbzu