อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿70,000,000), บึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ. สีฐาน ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย | Orbzu