4 ห้องนอน บ้าน ขาย (฿6,500,000), หมู่ที่ 2 70/6 ถ. ปานวิถี ตำบล บางเพรียง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10550 ประเทศไทย | Orbzu