ที่ดิน ขาย (฿15,000,000), 31/10 ซอย ตะวันออก 29 หมู่ 6 คลองสี่ ตำบล คลองสี่ อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย | Orbzu