2 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿14,800,000), 988 ถ. พหลโยธิน แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย | Orbzu