ที่ดิน ขาย (฿146,145,000), RGP2+28C ถ. นครอินทร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 ประเทศไทย | Orbzu