ที่ดิน ขาย (฿87,380,000), 335 อินทามาระ 41 แขวงรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu