ที่ดิน ขาย (฿352,350,000), RGP2+28C ถ. นครอินทร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 ประเทศไทย | Orbzu