1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿1,300,000), 102/1, 1st Floor, ถ. แจ้งวัฒนะ แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ประเทศไทย | Orbzu