1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿4,500,000), 1377/362 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu