1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿2,500,000), 196 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย | Orbzu