1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿5,000,000), 72/1 ถนน พหลโยธิน แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย | Orbzu