1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿4,300,000), 99/270 ถนนดินแดง แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu