2 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿5,400,000), 51 ถ. พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu