2 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿7,900,000), 9/56 ซอย เกษมสันต์ 3 แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย | Orbzu