4 ห้องนอน บ้าน ขาย (฿9,000,000), 1358 ถนน ศรีบูรพา แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย | Orbzu