อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿22,500,000), 76/7 แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10170 | Orbzu