ที่ดิน ขาย (฿3,344,000), 69/56 เฉลิมพระเกีรยติ ร.9 ซอย 62 แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย | Orbzu