ที่ดิน ขาย (฿200,000,000), 76/36 ซอยรามคำแหง 40, อาคารตติยาคาร ชั้น 4, ถนนรามคำแหง, แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร, 10240 แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย | Orbzu