ที่ดิน ขาย (฿250,000), ตำบล หนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120 ประเทศไทย | Orbzu