ที่ดิน ขาย (฿2,490,000), V66P+X6V ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 ประเทศไทย | Orbzu