2 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿12,500,000), 207, 5 ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu