ที่ดิน ขาย (฿8,000), แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพ 10530 | Orbzu