1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿1,750,000), 117 ถนน ประชาชื่น ตำบลบางเขน ตำบลตลาดขวัญ นนทบุรี 11000 ประเทศไทย | Orbzu