ที่ดิน ขาย (฿1,350,000), 53FV+WXJ ตำบล ธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย | Orbzu