ที่ดิน ขาย (฿72,800,000), 3/56 กระเสริม 1 ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 ประเทศไทย | Orbzu